Secure Feed actualiseert risicoclassificatie

SecureFeed heeft haar Risicoclassificatie Diervoeders (RC) geactualiseerd en gepubliceerd. De afgelopen maanden beoordeelden de ProductBeoordelingsGroepen (PBG), de risico’s voor de diervoeder- en voedselveiligheid van diervoeder(grondstoffen) die door SecureFeed worden gebruikt of verhandeld aan veehouders. Hierbij werd gebruikt gemaakt van analyse-uitslagen uit het SecureFeed Monitoringsplan Diervoeders (SMD), meldingen van met name deelnemers en leveranciers, ervaringen en resultaten van audits, gepubliceerde rapporten, expertkennis etc. Het resultaat van deze beoordeling heeft geleid tot de RC 2020, waarin diervoeders zijn ingedeeld naar LAAG, MIDDEN of HOOG risicoprofiel voor de diervoeder- en voedselveiligheid.

Wijzigingen
SecureFeed beoordeelde 600 diervoeders. Deelnemers gebruiken deze (als grondstof) en/of leveren ze aan veehouders. Producten die niet in de risicoclassificatie staan, mogen niet worden gebruikt of verhandeld aan veehouders. Voor 581 diervoeders blijft de risicoklasse van het product in 2020 gelijk, voor 19 diervoeders is de risicoklasse van het product gewijzigd.
SecureFeed voegde twee nieuwe producten toe: Rundveevet en Plantaardige vetzuren (acid oils), van gemengd product.

Bij elf producten verlaagde SecureFeed de risicoklasse. Voor Cacaodoppen, Harsvetzuren (TOFA) en Kokosvetzuren (acid oils) ging de risicoklasse van HOOG naar MIDDEN. Voor Zonnebloemzaad (incl. geplet) ging de risicoklasse van HOOG naar LAAG. De risicoklasse van Vlashuttentutschroot, Hennepvezel, Maïskolvensilage (MKS), Grasmeel/-pellets biologisch en Varkenseiwit, gehydroliseerd ging van MIDDEN naar LAAG.
In acht gevallen verhoogde SecureFeed de risicoklasse. Okara en Mangaanchelaat (3c, E5) gingen van LAAG naar MIDDEN. Lijnzaad ging van LAAG naar HOOG. Lijnzaad biologisch, Magnesiumacetaat, Monocalciumfosfaat, Mono-dicalciumfosfaat en Mononatriumfosfaat gingen van MIDDEN naar HOOG.

Gevolgen actualisatie risicoclassificatie
De RC 2020 heeft directe invloed op het SMD 2020. Dit SMD is gebaseerd op de gescoorde contaminanten voor de diverse producten. Wijzingen in de RC hebben dus een direct gevolg op de te bemonsteren producten (welke en hoe vaak) en de te onderzoeken contaminanten. Een geactualiseerde risicoclassificatie draagt bij aan een passend SMD. En dat draagt weer bij aan een adequate borging van de voeder- en voedselveiligheid.

De wijziging van de risicoklasse van een product, heeft via de LeverancierProductCombinatie (LPC) ook gevolgen voor de risicoklasse van de betrokken leverancier. Dit heeft weer consequenties voor de beoordeling van LPC’s en leveranciers.
De RC 2020 is te vinden op de SecureFeed website, onder het menu ’Borgingssysteem’. Het document is openbaar en is door iedereen te gebruiken en verspreiden. SecureFeed hecht grote waarde aan transparantie en het delen van kennis en dat gebeurt met het beschikbaar stellen van de kennis die in de RC 2020 is gebundeld.

Meer in deze categorie: « FSSC22000 versie 5 GMP+ »