ISO9001

ISO9001 is een ISO norm die eisen stelt aan kwaliteitsmanagementsystemen waarmee procesbeheersing wordt gewaarborgd om zo een constante kwaliteit te garanderen. Deze norm is de meest bekende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en wordt ook buiten de voedingsmiddelenindustrie toegepast.