ISO22000

ISO 22000 is door ISO ontwikkeld voor voedselveiligheidssystemen op basis van HACCP principes.
De standaard is afgeleid van ISO9001 en stelt eisen aan managementsystemen voor voedselveiligheid gericht op alle schakels in de keten.