Vo 1069/2009

Grondstoffen uit de zuivel-, vlees- en ei-verwerkende industrie kunnen alleen tot diervoeders worden verwerkt als de producten en bedrijven voldoen aan EU Verordening 1069/2009.