Onaangekondigde audits GMP+

In het laatste jaar zien we als Thielen Consult BV een trend ontwikkelen, waarin steeds meer normen overgaan naar het uitvoeren van onaangekondigde audits. Vanaf 22 februari 2018 is het ook mogelijk dat u onder bepaalde voorwaarden onaangekondigd geaudit zult worden voor GMP+.

Vanuit onze klanten gedacht, maar ook vanuit het oogpunt van de consultant wordt de begeleiding tijdens deze audits een uitdaging. Graag denken we mee over hoe je als bedrijf altijd voorbereid kan zijn en het kwaliteitssysteem op orde hebt.

Vragen met betrekking tot onaangekondige audits? Neem gerust contact op met uw adviseur.
Overige informatie over de wijziging binnen de GMP+ is hier terug te vinden. De belangrijkste punten met betrekking tot onaangekondigde GMP+ audits staan onderstaand genoemd.

4 Dingen die u moet weten

  1. De onaangekondigde audits zijn verplicht voor alle Nederlandse bedrijven die gecertificeerd zijn voor alle productie scopes;
  2. Ze zijn vrijwillig voor alle Nederlandse bedrijven voor service scopes en alle gecertificeerde bedrijven buiten Nederland die gecertificeerd zijn voor één of meer GMP+ scope(s);
  3. Een onaangekondigde tussentijdse audit kan ALLEEN een aangekondigde tussentijdse audit vervangen tijdens de certificatiecyclus;
  4. Vooraankondiging van de onaangekondigde tussentijdse audit door de Certificatie Instelling aan het bedrijf is niet toegestaan.