Nieuwe “Meldwijzer NVWA onveilige levensmiddelen”


De NVWA heeft de meldwijzer onveilige levensmiddelen aangepast, die gebruikt kan worden  om te beoordelen of er sprake is van een mogelijk risico en of er gemeld moet worden.

Dit keer zijn er geen grote wijzigingen doorgevoerd. De nieuwe meldwijzer is op een punt gewijzigd en is te downloaden via de website van NVWA.
In geval het levensmiddel geen private label product is kan de NVWA alsnog vragen om melding te maken. In de Meldwijzer zijn een aantal praktijkvoorbeelden uitgewerkt die laten zien hoe de beslisboom werkt. De  voorbeelden zijn gelijk aan die van de vorige versie.