Kwaliteitsysteem Voeding

 Kwaliteit in Voeding


Thielen Consult werkt in de diervoeder en voedingsmiddelensector. Onze passie gaat van de aanvoer van grondstof, verwerken, verpakken en transport naar de laatste schakel;  de consument. De kracht van een efficiënt kwaliteitssysteem is het optimaal benutten van de bedrijfscultuur, certificatie en wettelijke eisen. Wij ondersteunen met het behalen en onderhoud van certificeringen, Onderhoud van uw Kwaliteitssysteem, Interne audits, HACCP training van personeel, Validatie & Verificatie, Directiebeoordeling, Handboek up-to-date houden.

BRC
BRC Global Standard (for Food Safety) is een norm die is opgesteld door Engelse Retailers. De huidige versie 7 is een toonaangevende standaard op gebied van voedselveiligheid, basisvoorwaardenprogramma en kwaliteitsmanagement. BRC heeft op dit moment 5 normen.

IFS
De International Featured Standard (IFS) is opgesteld door de Duitse brancheorganisatie op gebied van distributeurs van voedingsmiddelen (HDE). Naderhand heeft  ook de Franse retail-brancheorganisatie FCD zich aangesloten. Het GFSI erkende certificaat omvat net als de BRC de onderwerpen basisvoorwaardenprogramma, voedselveiligheid en kwaliteitsmanagementsysteem.
Ook IFS kent verschillende normen

FSSC22000
FSSC (Food Safety System Certification) 22000 is een certificatieschema voor voedselveiligheid en kwaliteitssysteem voor levensmiddelen en diervoeder. Het GSFI erkende certificaat en een combinatie van ISO22000 en ISO22002.

ISO22000
audit thielen consultISO 22000 is door ISO ontwikkeld voor voedselveiligheidssystemen op basis van HACCP principes.
De standaard is afgeleid van ISO9001 en stelt eisen aan managementsystemen voor voedselveiligheid gericht op alle schakels in de keten.

ISO9001
ISO9001 is een ISO norm die eisen stelt aan kwaliteitsmanagementsystemen waarmee procesbeheersing wordt gewaarborgd om zo een constante kwaliteit te garanderen. Deze norm is de meest bekende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en wordt ook buiten de voedingsmiddelenindustrie toegepast.

SKAL
Skal is door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aangewezen om toezicht te houden op de biologische productie in Nederland. Het Skal certificaat geeft het recht om de naam biologisch te mogen gebruiken voor levensmiddelenfabrikanten, importeurs, handels- en opslagbedrijven.